Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Poslání a historie

Oddělení péče o krajinu plní funkci zástupce mimoprodukčních funkcí v zemědělské krajině. Vhodně tak doplňuje pracovní tým Katedry rostlinné výroby a agroekologie.

 

Sekce Péče o krajinu vznikla s nově koncipovanou katedrou Rostlinné výroby a agroekologie. Je společně se sekcí Ekologické zemědělství, tvůrcem a garantem bakalářského a navazujícího magisterského oboru Agroekologie. Podílí se na výuce bakalářského oboru Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině aj. Je školicím pracovištěm DSP v oboru Aplikovaná a krajinná ekologie.

Výuka připravuje odborníky pro koncepční a regulační činnosti v managementu zemědělské krajiny v intencích trvale udržitelného hospodaření a péče o přírodní zdroje. Dalším cílem studia je zvládnutí projektování a regulace technologických procesů v podmínkách s ekologicky limitovaným režimem, systémové vyhodnocování výsledků dílčího monitorování stavu zemědělské krajiny, zpracování preventivních a ochranářských opatření.

Současné vědecko-výzkumné zaměření pracoviště je soustředěno na oblasti s antropogenně podmíněnými změnami v krajině. Management přírody a krajiny je považován za dynamickou a řízenou péči o přírodu a krajinu, včetně hospodaření s přírodními zdroji.

 

© ZF JU, České Budějovice