Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výzkum a projekty

Výzkum

Projekty: (1-1 z 1)

  • Název: Vliv pastvy hospodářských zvířat na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a druhovou biodiverzitu v krajině
    Doba řešení: 2011 - 2014
    Řešitelé: VÚMOP (KKM ZF JU, KRV ZF JU, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, ČZU)
    Grantová agentura: NAZV QI111C034
      Detaily projektu →

© ZF JU, České Budějovice