Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výzkum a projekty

Vliv pastvy hospodářských zvířat na půdní vlastnosti, množství a jakost vody a druhovou biodiverzitu v krajině

Doba řešení: 2011 - 2014
Řešitel: VÚMOP
Spoluřešitelé: KKM ZF JU, KRV ZF JU, Centrum výzkumu globální změny AV ČR, ČZU
Grantová agentura: NAZV QI111C034
Popis:

ve spolupráci s KKM ZF JU, VÚMOP v.v.i., Centrem výzkumu globální změny AV ČR v.v.i., a ČZU v Praze.
Cílem celého projektu je kvantifikovat vliv pastvy hospodářských zvířat na vlastnosti půd a její degradaci, množství a jakost vod a biodiverzitu pastevního areálu. Na 3 malých povodích jsou vymezeny transekty trvalých ploch zasahující okrsky různých půdních a geomorfologických představitelů s různou intenzitou pastevního využití. Na trvalých plochách je sledován vliv intenzity pastvy na změny fyzikálních a chemických vlastností půd, botanické složení a pokryvnost porostu.

Dokumentace -

← Zpět na přehled projektů

© ZF JU, České Budějovice