Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Publikace

Zde najdete vybrané publikace. Pokud to bylo možno, je přiložen související dokument a popis práce. Publikace jsou řazeny po letech.

Impaktované publikace

2010

 • Haisová-Slábová M., Munclinger P., Frynta D. (2010): Sexual size dimorphism in free-living populations of Mus mucsulus: Are male house mice bigger?. Acta Zoologica Academiae Scientiarum Hungaricae 56 (2): 139-151

2009

2008

 • Kušová D., Těšitel J., Matějka K., Bartoš M. (2008): Biosphere reserves – an attempt to form sustainable landscapes (A case study of three biosphere reserves in the Czech Republic). Landscape and Urban Planning 84(1): 38-51

2007

 • Čurn V., Kubátová B., Vávřová P., Křiváčková-Suchá O., Čížková H. (2007): Phenotypic and genotypic variation of Phragmites australis: Comparison of populations in two human-made lakes of different age and history. Aquatic Botany 86: 321-330
 • Křiváčková O., Vávřová P., Čížková H., Čurn V., Kubátová B. (2007): Phenotypic and genotypic variation of Phragmites australis: II. Growth of genotypes originating from two populations of different age. Aquatic Botany 86: 361-368
 • Slábová M., Frynta D. (2007): Morphometric variation in nearly unstudied populations of the most studied mammal: The non-commensal house mouse (Mus musculus domesticus) in the Near East and Northern Africa. . Zoologischer Anzeiger 246: 91-101

2005

 • Frynta D., Munclinger P., Slábová M., Třeštíková H., Volfová R. (2005): Aggression and commensalism in house mouse: a comparative study in ten populations across Europe and Near East. . Aggressive Behavior 31 (3): 283-293
 • Kušová D., Těšitel J., Matějka K., Bartoš M. (2005): Nature protection and socio-economic development in selected protected areas. Ekológia (Bratislava) 24-1/2: 109-124
 • Těšitel J., Kušová D., Bartoš M. (2005): Temelín power plant as an unusual landscape structure. Ekológia (Bratislava) 24-1/2: 139-149

2001

 • Kušová D., Těšitel J., Bartoš M. (2001): Biophilia as the invariant in human thinking. A case study – the town of Tábor. Landscape and Urban Planning 53: 29-36
 • Těšitel J., Kušová D., Bartoš M. (2001): Population size – the indicator of the response of local population to external pressure (a case study of the right shore of the Lipno lake area). Ekológia (Bratislava) 20(1): 29-37

1999

 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J. (1999): „Boundary effect“ and development of marginal areas. Ekológia (Bratislava) 18(2): 47-52
 • Cudlínová E., Lapka M., Bartoš M. (1999): Problems of agriculture and landscape management as perceived by farmers of the Šumava Mountains (Czech Republic). Landscape and Urban Planning 46: 71-82
 • Těšitel J., Kušová D., Bartoš M. (1999): Non marginal parameters of marginal areas. Ekológia (Bratislava) 18(2): 39-46

1993

 • Bartoš M., Těšitel J., Kušová D. (1993): Changes of proprietary relations in agriculture and landscape eco¬ logical problems. Ecology (Bratislava) 12(2): 223-226

1992

 • Bartoš M., Těšitel J. (1992): Agricultural landscape structures II (A case study – territory endagered by erosion). Ecology (ČSFR) 11(1): 49-57
 • Těšitel J., Kušová D., Bartoš M. (1992): Information capacity of data in landscape ecology. Ecology (ČSFR) 11(4): 379-394

1991

 • Těšitel J., Bartoš M. (1991): Agricultural landscape structures I. (Methodological basis). Ecology (ČSFR) 10(3): 319-326

1986

 • Škopek V., Pomije J., Bartoš M., Lhotková D. (1986): Anthropoecological evaluation of landscape system. Ecology (ČSSR) 6(2): 179-186

1983

 • Škopek V., Bartoš M. (1983): The geoecological research of the anthropic stresses in the landscape of Šumava (Bohemian Forest). Ecology (ČSSR) 2(2): 173-198

Recenzované publikace

2013

 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J., Zemek F. (2013): Green Belt – vom Eisernen Vorhang zum Grünen Band des Lebens. Verlag Západočeská univerzita, Plzeň: 70-82

  Kapitola v knize: Dokoupil, J., Kopp, J. (eds): Der Einfluss der tschechisch-bayerischen Grenze auf die natürlichen und sozioökonomischen Systeme.

  ISBN 978-80-261-0262-5

 • Novotná M., Preis J., Kopp J., Bartoš M. (2013): Changes of the Migration in Rural Regions of the Czech Republic: Position and Perspectives. Moravian Geographical Reports 21 (3): 27-44

2012

 • Dvořáková-Líšková Z., Mrezerová A., Dvořák P., Křiváčková O., Frantová A. (2012): Ekologická stopa na příkladu vodáckého tábořiště. Acta Facultatis Ecologiae 27: 39-46

2011

 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J., Novotná M., Kopp J., Macháček J., Moss L.A.G., Glorioso-Moss R. (2011): Amenitní migrace do venkovských oblastí České republiky. Lesnická práce, s.r.o., Kostelec nad Černými Lesy: 196-...

  · ISBN 978-80-87154-49-6

 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J., Zemek F. (2011): Green Belt – od železné opony k zelenému pásu života. Západočeská univerzita v Plzni: 47-55

  Dokoupil, J., Kopp, J. (eds): Vliv hranice na přírodní a socioekonomické prostředí česko-bavorského pohraničí.

  ISBN 978-80-261-0089-8

 • Jahnová Z., Boháč J. (2011): Společenstva epigeických brouků (Coleoptera: Carabidae, Staphylinidae) v porostech bylin pro energetické účely. Acta Mus. Beskid 3: 131-141
 • Rynda I., Bartoš M., Kušová D., Těšitel J. (2011): Nuclear power plant Temelín and landscape character. AUSPICIA 2/2011: 162-167
 • Samek P. (2011): Prostorové využívání prostředí jelení zvěří v oblasti Malonty, Případová studie – příklad Malonty. Maršálek, M., Berchová, K., Pecharová, E., Kottová P. [eds.], 2011: Kostelecké Barborky 2011 - sborník odborných a vědeckých prací. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy: 5-10

  ISBN 978-80-7458-009-3

2010

 • Samek P. (2010): Prostupnost krajiny, migrace savců a shoda ÚSES s migračními trasami velkých savců. Maršálek, M., Pecharová, E. [eds.], 2010: Kostelecké Barborky 2010 - sborník odborných a vědeckých prací. Lesnická práce, Kostelec nad Černými lesy: 54-60

  ISBN 978-80-87154-95-3

2009

 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J. (2009): Motivation and life style of the Czech amenity migrants. European Countryside, Versita 3: 164-179
 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J. (2009): Motivation and life style of the Czech amenity migrants (case study). European Countryside, MUAF Brno 1(3): 164-179
 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J. (2009): Amenitní migrace – specifická forma migrace obyvatel. AUSPICIA 6(2): 103-109

  Vysoká škola evropských a regionálních studií České Budějovice, Filosofický ústav AV ČR Praha

 • Bartoš M., Kopp J. (2009): Lidé jako stěhovaví ptáci. In NĚMEC, J., KOPP, J. (eds.): Vodstvo a podnebí České republice v souvislosti se změnou klimatu. Praha: Consult pro Ministerstvo zemědělství ČR: 102-103
 • Cudlín O., Sedláček F., Haisová M., Vejsadová H. (2009): Potravní preference hrabošů a biodiverzita drobných zemních savců na vlhkých orchidejových loukách (Rodentia: Arvicolinae). Lynx 40: 15-27
 • Kušová D., Těšitel J., Bartoš M. (2009): Biosphere reserves as learning sites for sustainable development (a case study of the Czech Republic). In: Linda R. Elling (Ed.). Social Development. New York, Nova Publishers: 87-124

2008

 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J., Kopp J., Novotná M. (2008): Amenity migration in the context of landscape-ecological research. Ekologie krajiny (Journal of Landscape Ecology), CZ-IALE, Brno 1(2): 5-21
 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J. (2008): Amenity migration as an example of the environmental migration. In: Stojanov, R., Novosak, J. (Eds):. Migration, Development and Environment, Cambridge scholars Publishing, Chapter III., : 58-75
 • Kušová D., Těšitel J., Bartoš M. (2008): Biosphere reserves - learning sites of sustainable development?. Silva Gabreta, Vimperk 14(3): 221-234
 • Rajchard J., Fridrichovský V., Křiváčková O., Navrátilová J. (2008): Colonization by waterbirds of artificial lakes after surface mining: a case study. Acta Zoologica Sinica 54(4): 602-614
 • Těšitel J., Kušová D., Bartoš M. (2008): Temelín v kontextu obytné krajiny. Životne prostredie 42(2): 85-88

2007

 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J. (2007): Amenity migration – driving force for rural development?. Agricultural economics and rural development. Institute of Agricultural Economics, Romanian Academy, Bucharest 4(3-4): 57-69
 • Bartoš M., Kušová D., Zemek F., Těšitel J. (2007): Green Belt – a case of ecological network in European cultural landscape. Ekologie krajiny (Journal of Landscape Ecology) CZ-IALE, Brno: 4-11
 • Bousset J.P., Skuras D., Těšitel J., Marsat J.B., Petrou A., Fiallo-Pantziou E., Kušová D., Bartoš M. (2007): A decision support system for integrated tourism development: rethinking tourism policies and management strategies. Tourism Geographies 9(4): 387-404

2006

 • Bartoš M., Kušová D., Zemek F., Těšitel J. (2006): Green Belt – nejdelší systém biotopů v Evropě. Životne prostredie 40(5): 238-242
 • Křiváčková O., Čížková H., Pecharová E. (2006): Sandpit lakes vegetation in the Třeboň Basin Biosphere Reserve: effect of main environmental factors and activities. Ekológia (Bratislava) 25(3): 270-281
 • Křiváčková-Suchá O., Rajchard J. (2006): Příspěvek ke květeně pískoven na Třeboňsku. Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy 46: 153-164
 • Kušová D., Těšitel J., Matějka K., Bartoš M. (2006): Socio-economic conditions in selected biosphere reserves. Silva Gabreta, Vimperk 12(3): 157-169
 • Kušová D., Těšitel J., Bartoš M. (2006): Mediální obraz vztahu ochrany přírody a socio-ekonomického rozvoje ve vybraných velkoplošných chráněných územích. Životne prostredie 40(4): 211-214
 • Kušová D., Těšitel J., Bartoš M. (2006): Obsahová analýza tisku jako forma monitoringu vztahu ochrany přírody a socio-ekonomického rozvoje. Životne prostredie 40(4): 211-214
 • Slábová M. (2006): Tvorba a ochrana životního prostředí. Vysokoškolská učebnice.. Všers o.p.s., České Budějovice 238 s.: 1-238

  ISBN 80-86708-29-2.

 • Suchá O., Chobotská H., Pešata M. (2006): Ekologie, ochrana přírody – znalosti žáků základních škol. Ochrana přírody 61(1): 9-10
 • Těšitel J., Kušová D., Bartoš M. (2006): Možnosti uplatnění konceptu biosférické rezervace ve vybraných velkoplošných chráněných územích České republiky. Životne prostredie 40(5): 262-266
 • Těšitel J., Kušová D., Bartoš M. (2006): Rural areas development – local needs and external forces. In: Florianczyk, Z., Czapiewski, K. (Eds.): Rural Development Capacity in Carpathian Europe, European Rural Development Network, Institute of Agricultural and Food Economics, Institute of Geo. Polish Academy of Science, Warsaw 4: 87-97

2005

 • Suchá O., Chobotská H. (2005): Význam jezer po těžbě štěrkopísku v BR CHKO Třeboňsko. Životne prostredie 4: 204-207

Aplikace

V systému nejsou žádné aplikace.

Konference

2011

 • Dvořáková-Líšková Z., Pecharová M., Martiš M., Samek P. (2011): An Integrated Evaluation of Landscape Change, SEA Implementation and Practice: Making an Impact?. Special Conference on Strategic Environmental Assessment IAIA SEA Prague II 2011: 10.5.-11.5.

2010

 • Cudlín O., Haisová M., Miklas B., Pecharová E. (2010): Comparison of different types of spoil heap reclamation from the small mammal biodiversity perspective – preliminary results.. 12th International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production SWEMP 2010, Prague, Czech Republic: 24.5.-26.5.

2009

 • Frynta D., Haisová-Slábová M., Vohralík V. (2009): Proč mají samci domácích myší tak malá testes?. Abstrakt.. Zoologické dny, Brno, Česká republika: 12.2.-13.2.

   

 • Kopp J., Novotná M., Kušová D., Bartoš M. (2009): Krajinně-ekologické faktory amenitní migrace obyvatel na příkladu modelových venkovských krajin České republiky. Pucherová, Z., Vanková, V. (Eds): Problémy ochrany a využívania krajiny – teórie, metódy a aplikácie. Združenie Biosféra, Nitra: 10.11-13.11.

2008

 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J. (2008): Amenity migration in Czech Republic – place-specific character. . In: Understanding and managing Amenity-led migration in mountain regions. Banf, Alberta, Canada: 15.5.-19.5.
 • Bartoš M., Kušová D., Těšitel J., Moss L.A.G. (2008): „Amenitní migrace“ – nový globální fenomén ovlivňující tvář krajiny.. Krajina v kontextu globálních změn, CZ –IALE, LDF MZLU v Brně: 25.1.-26.1.
 • Křiváčková O., Čížková H. (2008): Sandpit lakes in the Třeboň basin biosphere reserve (Czech Republic). Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008 Mine water and the environment, Karlovy Vary, Czech Republic: 2.6.-5.6.

  ISBN 978-80-248-1767-5

 • Přikryl I., Pecharová E., Skácelová O., Chvojka P., Křiváčková O. (2008): The associations of mine water infiltration in Podkrušnohorská spoil heap. Proceedings of the 10th IMWA Congress 2008 Mine water and the environment, Karlovy Vary, Czech Republic: 2.6.-5.6.

  ISBN 978-80-248-1767-5

 • Slábová M., Broumová H., Pecharová E. (2008): Communities of small mammals as indicators of biodiversity changes in reclaimed areas after coal mining.. 10th International Mine Water Association Congress, Karlovy Vary, Czech Republic: 2.6.-5.6.

2007

 • Boháč J., Pecharová E., Křiváčková O. (2007): Landscape identification of the vicinity of the nuclear power plant Temelín by the ECOVAST method. Nuclear Energetic and Environment. Proceedings (abstract) of an international scientific conference: 6.6.-7.6.

  ISBN: 978-80-7040-939-8

 • Křiváčková O., Čížková H., Pechar L. (2007): Sandpit Lakes as new ecosystems in the Třeboň Basin Biosphere Reserve (Czech Republic). Proceedings of the Sixteenth International Symposium on Mine Planning and Equipment Selection (MPES 2007) and the Tenth International Symposium on Environmental Issues and Waste Management in Energy and Mineral Production (SWEMP 2007): 7.12.-17.12.
 • Křiváčková O. (2007): Vliv antropogenních faktorů na vegetaci vytěžených pískoven. Grohmanová L. (eds.): Ekologie krajiny v ČR – Těžba nerostných surovin a ochrana přírody. Sborník ze 7. ročníku semináře věnovaného Ekologii krajiny v ČR, v Horce nad Moravou: 14.9.-15.9.

  ISBN 978-80-87154-08-3

 • Křiváčková O. /ed./ (2007): Nuclear Energetic and Environment. Nuclear Energetic and Environment, Proceedings of an international scientific conference: 3.3.-4.3.

  ISBN: 978-80-7040-939-8

  ISBN: 978-80-213-1614-0

 • Kušová D., Těšitel J., Bartoš M. (2007): Možnosti využití konceptu biosférické rezervace na Šumavě. Dvořák, L., Šustr, P., Braun, V. (Eds.): Aktuality šumavského výzkumu III. (Research actualities in Bohemian/Bavarian Forest), Správa Národního parku a Chráněné krajinné oblasti Šumava, Srní: 4.10.-5.10.
 • Procházka J., Brom J., Hakrová P., Potužák J., Slábová M., Koutníková L. (2007): Ecological functions of wetlands in landscape on example of Horský catchment.. Aktuality šumavského výzkumu III, Sborník příspěvků z konference, Srní, Česká republika: 4.2.-5.2. a 10.2.

2006

 • Křiváčková O., Pecharová E., Frelich J. (2006): Renewal and function of anthropogenic impacted landscape. Ekotrend 2005, Proceeding of International scientific meeting: 5.4.-6.4.
 • Slábová M., Munclinger P., Frynta D. (2006): Pohlavní dimorfismus nekomensálních populací Mus musculus. Abstrakt. Zoologické dny, Brno, Česká republika: 9.2.-10.2.

   

 • Těšitel J., Kušová D., Bartoš M. (2006): Nature protection and sustainable development. Plasmann, G. (Ed.): The Alpine Carpatian cooperation of protected areas. Part II. Management of tourism and sustainable development in Protected areas. Piatra Craiului National Park, Romania: 10.7.-13.7.

2005

 • Frynta D., Mikulová P., Sádlová J., Slábová M., Vohralík V. (2005): Sexual dimorphism in small rodents: Measuring Plato’s ideas?. In Blanckenhorn W., Fairbarn D. & Székely T (eds.): Abstract book. The evolution of sexual size dimorphism, International Workshop, Monte Verita, Ascona, Switzerland: 21.8.-26.8.

 • Slábová M. (2005): Communities of small mammals as indicators of biodiversity changes in reclaimed areas after coal mining. In Broumová H., Pecharová E. (eds.): EKOTREND 2005 – Obnova a funkce antropogenně narušené krajiny, Sborník z mezinárodního vědeckého setkání, ZF JU České Budějovice: 30.8.-1.9.

 • Slábová M., Broumová H., Pecharová E. (2005): Sukcese společenstev drobných savců na výsypkách po těžbě hnědého uhlí – předběžné výsledky. Konference studentů DSP s mezinárodní účastí. ZF JU v Českých Budějovicích: 1.4.

 • Suchá O. (2005): Vliv člověka na vegetaci nově vznikajících vodních ekosystémů. Sborník příspěvků studentů DSP z konference s mezinárodní účastí. JU v Č. Budějovicích, ZF: 15.4.

2004

 • Slábová M., Frynta D. (2004): Morphometrics of non-commensal populations of Mus musculus domesticus in the Near East. Abstract.. 9th International Conference Rodens et Spatium, Lublin, Poland: 12.6.-16.6.

 • Slábová M., Frynta D. (2004): Pohlavní dimorfismus a velikost testes u nekomensálních populací Mus domesticus.. Konference studentů DSP s mezinárodní účastí. ZF JU v Českých Budějovicích: 1.4.
 • Slábová M., Frynta D. (2004): Růst a pohlavní dimorfismus mláďat nekomensálních populací Mus domesticus. Abstrakt. Zoologické dny, Brno, Česká republika: 12.2.-13.2.

 • Suchá O., Rajchard J. (2004): Mokřadní vegetace vytěžených pískoven na Třeboňsku. Sborník příspěvků studentů DSP z konference s mezinárodní účastí. JU v Č. Budějovicích, ZF: 15.4.

2003

 • Slábová M., Frynta D. (2003): Morfometrie nekomensálních populací Mus domesticus z Blízkého Východu. Abstrakt. Zoologické dny, Brno, Česká republika: 13.2.-14.2.

 • Suchá O., Rajchard J. (2003): Stav litorálních porostů na vytěžených pískovnách v nivě Lužnice. Sborník příspěvků studentů DSP z konference s mezinárodní účastí. JU v Č. Budějovicích, ZF: 15.4.

2000

 • Frynta D., Munclinger P., Slábová M., Wolfová R. (2000): Aggression in wild house mouse: differences between populations from Europe and Middle East. Abstract. 7th International Conference Rodens et Spatium, České Budějovice, Czech Republic: 10.6.-14.6.

1998

 • Munclinger P., Slábová M., Suchomelová E., Frynta D. (1998): Agonistic behaviour in house mice populations from Europe and Middle East: phylogenetic constraints or ecology?. In: Reig S. (ed.) Abstracts. Euro-American Mammal Congress, Santiago de Compostela, Spain: 19.6.-24.6.

© ZF JU, České Budějovice