Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Témata prací

Na této stránce najdete aktuálně vypsaná témata bakalářských, magisterských a disetračních prací pro akademický rok 2012/2013. U každého vypsaného tématu najdete jméno školitele a emailový kontakt.

Druhy:

Bakalářské práce

 • Název: Inventarizace dřevin parku u Schwarzenbergské hrobky
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Vedoucí práce: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.

   

  Kompletní inventarizace a tvorba základního atlasu dřevin v parku u Schwarzebergské hrobky v Třeboni.

 • Název: Možnosti studia krajiny Vltavotýnska
  Etapa: Bakalářská
  Popis zadání:

  Vedoucí práce: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.

   

  Převážně rešeršní práce. Práce v terénu spočívá v mapování land use z hlediska ekosystémovédiverzity krajiny Vltavotýnska.

Diplomové práce

 • Název: EIA jako nástroj péče o krajinu
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Vedoucí práce: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.

   

  Propojení hodnocení krajiny Vltavotýnska s nástroji na hodnocení životního prostředí.

 • Název: Inventarizace borovic (Pinus sp.) v areálu Semenec o.p.s.
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Vedoucí práce: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.

   

  Fotodokumentace, botanický popis, příčné a podélné řezy jehlicemi, studium pylových zrn.

 • Název: Rašeliniště a jejich vliv na klima Jižních Čech.
  Etapa: Magisterská
  Popis zadání:

  Vedoucí práce: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.

   

  Komplexní studium rašelinišť, vytěžených, rekultivovaných a jejich vliv na klima ve svém okolí.

Disertační práce

V této části nejsou vypsána žádná témata.

© ZF JU, České Budějovice