Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Aplikovaná ekologie

Obor: Zemědělská technika (Bakalářský obor)
Ročník: Neurčen
Semestr: Letní
Přednášející: Ing. Veronika Bártová, Ph.D.
Anotace:

Aplikovaná ekologie pro technické obory je předmět umožňující pochopení důsledků lidské činnosti v území a to jak v současnosti, tak i v historickém kontextu. Seznamuje se základními ekologickými principy a jejich aplikací při naplňování principů strategie udržitelného rozvoje a udržitelného způsobu života na příkladu využívání a ochrany přírodních i kulturních zdrojů.
Součástí aplikované ekologie je krajinná ekologie, mladý interdisciplinární obor, který poskytuje teoretické základy, na kterých pak staví aplikované disciplíny jako je plánování a management kulturní krajiny ovlivňované a využívané člověkema nalezení přístupů pro úspěšné a citlivé začlenění lidských aktivit do přírodního prostředí.
Cílem předmětu je seznámit studenty se základními ekologickými problémy současného světa, základními principy aplikované ekologie a zejména krajinné ekologie. Dále pak aplikacemi teoretických poznatků v praktické péči o zemědělsky využívanou krajinu.

Popis:

Aplikovaná ekologie určena pro prezenční studium.

Sylabus:

Jednotlivé přednášky se zabývají tématy: Stav světa z pohledu ekologických principů; základní strategie trvale udržitelného života; krajinná ekologie jako aplikovaný obor ekologie; struktura krajiny; krajina jako komplexní útvar; paměť krajiny; disturbance krajiny; procesy vývoje krajiny; kostra ekologické stability krajiny a územní systémy ekologické stability; vývoj ochrany přírody a krajiny a její základní brincipy; krajinný ráz a problémy s jeho ochranou; plánování a management krajiny; principy rehabilitace, revitalizace a rekultivace krajiny; možnosti předvídání vývojových trendů využívání území pomocí metody scénářů.

Doporučená literatura:

Doporučená: Keller, J. Až na dno blahobytu.. EkoCentrum Brno, 1993.
Doporučená: Hadač, E. Krajina a lidé.. Academia, Praha, 1982.
Doporučená: Forman R. T. T. a Godron M. Krajinná ekologie. Academia, Praha, 1993.
Doporučená: Low, J., Míchal, I. Krajinný ráz.. Lesnická práce, Kostelec/Č.Lesy, 2003.
Doporučená: Moldan B.:. (Ne)udržitelný rozvoj ekologie, hrozba a naděje.. Karolinum, Praha, 2001.
Doporučená: Holmgren, D. Permakultura. Principy a cesty nad rámec trvalé udržitelnosti. . PermaLot, Svojanov, 2006. ISBN 80-239-8125-0.
Doporučená: Moldan, B. Podmaněná planeta. Praha, Karolinum, 2009.
Doporučená: Nátr, L. Rozvoj trvale neudržitelný.. Nakladatelství Karolinum, Praha, 2005.
Doporučená: Lomborg, B. Skeptický ekolog.. Dokořán, Liberál.Institut, Praha, 2006.
Doporučená: Storch D. a Mihulka S. Úvod do současné ekologie. Portál, Praha, 2000.

Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice