Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Funkce a využití makrofyt

Obor: Agroekologie (Bakalářský obor)
Ročník: 3.
Semestr: Letní
Přednášející: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.; Ing Pavlína Hakrová, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit posluchače s významem mokřadních ekosystémů a jejich rostlinných organismů. Skladba makrofyt ve světovém měřítku a na území ČR. Pohled na makrofyta z různých úhlů - makrofyta jako nepostradatelná složka mokřadního ekosystému, jako utitková rostlina, jako léčivka, jako zdroj obživy, jako škodlivý element. Rybniční ekosystémy a kořenové čistírny.

Popis:

Přehled významných skupin makrofytní vegetace. Vodní a bažinné rostliny jako prvek ekologické stability krajiny. Odběr minerálních živin v pobřežních porostech, druhy vhodné pro vegetační čistírny, funkce kořenů rostlin v kořenové čistírně, množení, výsadba a ošetřování porostů pro vegetační čistírny. Dynamika zarůstání vodních nádrží, faktory působící nadměrný rozvoj vodní makrovegetace, způsoby její likvidace. Vývoj vegetace rybníků a vztah k rybářskému využívání a produkci ryb. Pěstování a sklizeň vodních a bažinných rostlin pro průmyslové zpracování, uplatnění v lékařství, kosmetice a potravinářství. Vývoj vegetace rybníků a vztah k rybářskému využívání a produkci ryb. Vodní a bažinné rostliny jako doplňková potrava vodní drůbeže a ryb a další možnosti využití pro okrasné a krajinářské účely.

Sylabus:

.

Doporučená literatura:
  • Gangstad O. E. Freshwater vegetation management. 1986.
  • Květ J., Jeník J., Soukupová L. Freshwater wetlands and their sustainable future: A case study of the Třeboň basin biosphere reserve, Czech Republic. 2002.
  • Hakrová P. et al. Mokřady České republiky.
  • Janda J., Pechar L. et al. Trvale udržitelné využívání rybníků v CHKO a BR Třeboňsko. IUCN, 1996.
Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice