Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Udržitelné využívání zdrojů

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: Ing. Veronika Bártová, Ph.D.
Anotace:

Studenti porozumí základním zákonitostem při využívání přírodních i kulturních zdrojů. Osvojí si chápání logických souvislostí dopadů exploatace a využívání zdrojů v rámci kvality života.

Popis:

.

Sylabus:

Principy strategie trvale udržitelného rozvoje a trvale udržitelného způsobu života na příkladu využívání a ochrany přírodních i kulturních zdrojů. Využívání ekosystémů a lidský blahobyt. Ekosystémové služby a jejich provázanost se životní úrovní a kvalitou života. Kategorizace zdrojů (obnovitelné, neobnovitelné; přírodní, kulturní, kapitálové), nakládání se zdroji a jejich transformace a degradace. Oceňování přírodních zdrojů. Recyklace zdrojů a staré zátěže. "Environmentally friendly management" využívání přírodních zdrojů.

Doporučená literatura:
  • Keller, J. Až na dno blahobytu.. EkoCentrum Brno, 1993.
  • Moldan, B. Ekologická dimenze udržitelného rozvoje.. UK Praha, 2001. ISBN 80-246-0246-6.
  • Moldan, B. Indikátory trvale udržitelného rozvoje. UK Praha, 2000.
  • Moldan, B. Podmaněná planeta. Karolinum, Praha, 2009.
  • Kolektiv. Situační zpráva ke Strategii udržitelného rozvoje ČR.. MŽP Praha, 2007.
  • Lomborg, B. Skeptický ekolog. Praha, 2006.
  • Meadows, D.H., et al. The limits to growth. . Universe Books, New York, 1972.
  • Nováček, P. Udržitelný rozvoj. Olomouc, 2010. ISBN 978-80-244-2514-6.
  • Kohák, E. Závod s časem. Texty z morální ekologie.. MŽP Praha, 1996.
Soubory ke stažení: Žádné soubory nejsou nahrané

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice