Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Botanika

Obor: Rybářství (Bakalářský obor)
Ročník: 1.
Semestr: Letní
Přednášející: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je podat posluchačům základní přehled o hlavních oblastech botaniky se zřetelem k aplikacím botanických poznatků v rybářství a ochraně vod. Po absolvování předmětu by se studenti měli umět bez potíží zorientovat v systému rostlin. V závislosti na oboru svého studia budou znát zásadní morfologické a fyziologické rozdíly mezi rostlinami žijících na různých stanovištích. V praxi by neměli mít sebemenší problém určit jakýkoliv rostlinný druh. Neměl by chybět všeobecný přehled v botanice v globálním měřítku.

Popis:

Požadavky:

1. Účast na blokovém cvičení a exkurzi.
2. Poznávačka.
3. Vypracování a odevzdání herbáře.

Sylabus:

Tématické okruhy:
1. Anatomie: stavba prokaryotní a eukaryotní buňky, buněčné organely, rostlinná pletiva.
2. Morfologie cévnatých rostlin: kořen, stonek, list, květ, semeno, plod.
3. Vznik, stavba a přeměny vegetativních a generativních orgánů.
4. Proces opylení a oplození, typy plodů. 
5. Řasy, mechorosty, kapraďorosty a cévnaté rostliny - specifika jednotlivých skupin.
6. Systém nahosemenných a krytosemenných rostlin. 
7. Reprodukční systémy a proměnlivost rostlin.
8. Diasporologie: způsoby šíření rostlin.
9. Anatomická, morfologická a ekologická specifika vodních a mokřadních rostlin.
10. Ekologický a hospodářský význam rostlin v rybářství a ochraně vod.
11. Přehled ekologicky a hospodářsky významných druhů vodních a mokřadních cévnatých rostlin ČR.
12. Historie botanické vědy
13. Biomy

Doporučená literatura:

Pecharová E., Hejný S. Botanika I.. Dona Č.B., 1993.
Novák J., Skalický M. Botanika I, anatomie a morfologie rostlin. ČZU Praha, 2007.

Novák J., Skalický M. Botanika II, Systém rostlin. ČZU Praha, 2007.

Kubát K. Klíč ke květeně ČR. Academia Praha, 2002.

Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice