Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Ekologie lučních porostů

Obor: Nezadán
Ročník: Neurčen
Semestr: Neurčen
Přednášející: Ing. Olga Křiváčková, Ph.D.
Anotace:

Cílem předmětu je seznámit studenty se základními funkcemi travních porostů v rozsahu světových travinných biomů a v detailu středoevropských biomů.

Popis:

V rámci předmětu je věnována pozornost struktuře a funkci lučních ekosystémů, vazbě energie v ekosystémech, živočišné složce ve struktuře a funkci lučních ekosystémů, dekompozici, koloběhu minerálních látek, toku energie travinným ekosystémem.

Sylabus:

Předmět je řazen do ucelených kapitol:
1.-2. Travinný biom na Zemi. Podmínky vzniku a existence.
3. Travinná společenstva střední Evropy, ČR, přehled lučních typů
4.-5.. Fytocenologická charakteristika přirozených porostů luk a pastvin ČR
6. Vztahy lučních porostů k prostředí
7. Cykly látek, toky energie, dekompozice

8. Primární produkce

9. Funkce luk a pastvin v kulturní krajině

10. Struktura a funkce lučních ekosystémů.
11. Živočichové ve struktuře a funkci lučních porostů.

12.-13. Trávy - tvorba a použití klíče v praxi
Požadavky na studenta: účast na blokovém cvičení, seminární práce, poznávačka

Doporučená literatura:
  • Moravec J. Fytocenologie - nauka o vegetaci.. Academia, Praha, 1994.
  • Rychnovská M., Balátová-Tuláčková E., Úlehlová B. & Pelikán J. lučních porostů. Academia, Praha, 1985.
  • Rychnovská M. (ed.). Metody studia travinných ekosystémů. Academia, Praha, 1987.
  • Chytrý M., Kučera T. & Kočí M. (2001): Katalog biotopů České republiky. Agentura ochrany přírody a krajiny ČR, Praha.
  • Chytrý M. a kol. (2007): Vegetace České republiky 1. Travinná a keříčková vegetace. Academia Praha.
Soubory ke stažení:

← Zpět na přehled výuky

© ZF JU, České Budějovice