Zemědělská fakulta, Jihočeská Univerzita v Českých Budějovicích 

Katedra rostlinné výroby a agroekologie - Rostlinolékařství 

Výuka

Bakalářské obory

  • Agroekologie
  • Pozemkové úpravy
  • Rybářství
  • Trvale udržitelné systémy hospodaření v krajině
  • Zemědělská technika

Seznam předmětů: (1-18 z 18)

© ZF JU, České Budějovice